ข้อความตอบกลับ

การปรับแต่งข้อความตอบกลับ (Custom response message) เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แอดมิน สามารถปรับแต่งข้อความตอบกลับของระบบได้ตามที่ต้องการ โดยสามารถเปลี่ยนข้อความที่ deeple สร้างไว้ให้ เป็นข้อความตามสไตล์ที่แอดมินต้องการ เพื่อให้เข้ากับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ และได้ประโยคที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น

ข้อควรรู้

  • การปรับแต่งข้อความตอบกลับ ไม่ใช่การแก้ไขหรือเปลี่ยนข้อความที่ถูกส่งไปแล้วในหน้าแชทของลูกค้า

  • ข้อความตอบกลับที่มีการปรับแต่ง จะแสดงผลก็ต่อเมื่อระบบส่งข้อความนั้นให้ลูกค้าในครั้งถัดไป และจะแสดงผลในหน้าแชทของลูกค้าที่ทักเข้ามาหลังจากทางร้านปรับแต่งข้อความนั้น ๆ เสร็จเรียบร้อย

การปรับแต่งข้อความตอบกลับ สามารถเข้าถึงได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

คลิกปุ่มลัดจากหน้าบทสนทนา

1. คลิกเมนู "บทสนทนา"

2. เลือกแชทที่ต้องการปรับแต่งข้อความตอบกลับ

3. คลิกที่สัญลักษณ์ "แก้ไข" ที่แสดงอยู่ด้านหน้าข้อความตอบกลับ

4. ระบบจะปรากฏหน้าจอการตั้งค่าข้อความตอบกลับ

รายละเอียดในหน้าจอตั้งค่าการตอบกลับ มีดังนี้

5. คลิก “ + เพิ่มข้อความตอบกลับแบบกำหนดเอง“

6. คลิก “กำหนดเอง“ เพื่อเริ่มตั้งค่าข้อความตอบกลับ

7. ปรับแต่งข้อความในกล่องข้อความตามที่ต้องการ

ตัวอย่าง การปรับข้อความแจ้งเตือนการชำระเงินโดยเว้นบรรทัดให้อ่านง่ายขึ้น และเพิ่มประโยคติดต่อแอดมินในกล่องข้อความ

ข้อความตอบกลับสามารถตั้งค่าได้สูงสุด 5 กล่องข้อความ

ร้านค้าสามารถตั้งค่าข้อความตอบกลับได้ 4 รูปแบบดังนี้

1. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

2. คลิกที่สัญลักษณ์ลูกศร และระบบจะแสดงข้อความในหน้าตัวอย่าง

3. คลิก "บันทึก"

สำหรับรูปแบบข้อความ จะสามารถเพิ่มปุ่ม Quick reply ใต้กล่องข้อความสุดท้ายได้ โดยอ่านคู่มือได้ที่ “การตั้งค่าปุ่ม Quick reply”

เข้าถึงโดยการคลิกเมนูตั้งค่าบอท >> ข้อความตอบกลับ

นอกจากการใช้ปุ่มลัดในหน้าบทสนทนาเพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่าข้อความตอบกลับแล้ว ทางร้านสามารถเข้าสู่หน้าการตั้งค่าได้จากเมนู ”ข้อความตอบกลับ” เพื่อค้นหาชุดข้อความอื่นๆ ได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่เมนู "เมนูตั้งค่าบอท"

2. คลิกแท็บเมนูย่อย “ข้อความตอบกลับ“

3. ระบบจะปรากฏหน้าจอเพื่อตั้งค่าข้อความตอบกลับ

รายละเอียดในหน้าจอตั้งค่าข้อความตอบกลับ มีดังนี้

ความหมายของแท็กชุดข้อความตอบกลับ

4. แก้ไขหรือเพิ่มข้อความต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ โดยใช้วิธีเดียวกันกับการเข้าสู่หน้าตั้งค่าข้อความตอบกลับด้วยปุ่มลัดจากหน้าบทสนทนาที่กล่าวไปข้างต้น

การเปลี่ยนกลับไปใช้ข้อความเดิมที่ระบบ deeple กำหนดไว้ สามารถทำได้ 2 รูปแบบ

รูปแบบที่ 1 “ค่าเริ่มต้น“ คือ การเลือกใช้ชุดข้อความของ deeple เท่านั้น ทางร้านจะไม่สามารถแก้ไขข้อความ หรือจัดลำดับกล่องข้อความใด ๆ ได้ โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

  1. คลิก “ค่าเริ่มต้น“

  2. หน้าจอจะแสดงผลชุดข้อความของ deeple จากนั้นคลิก "บันทึก"

รูปแบบที่ 2 “คืนค่าเป็นค่าเริ่มต้น“ คือ การใช้ชุดข้อความของระบบ deeple ซึ่งทางร้านสามารถแก้ไขข้อความ และจัดลำดับกล่องข้อความของระบบ deeple ได้ ทั้งยังสามารถเพิ่มปุ่ม Quick reply ได้อีกด้วย โดยสามารถตั้งค่าได้ ดังนี้

  1. คลิก “คืนค่าเป็นค่าเริ่มต้น“

2. คลิก “คืนค่าเป็นค่าเริ่มต้น“ เพื่อยืนยันการคืนค่าเริ่มต้น

3 ระบบจะเปลี่ยนจากข้อความที่ “กำหนดเอง” เป็น “ค่าเริ่มต้น” โดยอัตโนมัติ

4. เพิ่มปุ่ม Quick reply ได้ตามที่ต้องการ เมื่อกล่องข้อความสุดท้ายเป็นรูปแบบ “ข้อความ“

หรือคลิก "จัดลำดับกล่องข้อความ“ หากต้องการเรียงลำดับกล่องข้อความใหม่

5. คลิก “บันทึก“

“ข้อความพิเศษที่ระบบสร้างขึ้น” เป็นรูปแบบข้อความของระบบโดยเฉพาะ จะไม่สามารถปรับแต่งเนื้อหาของข้อความดังกล่าวได้

Last updated