ตั้งค่าการจัดส่ง
วิธีกำหนดรูปแบบการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าเลือกในหน้าแชท ประกอบด้วยการจัดส่งสินค้าผ่านผู้ให้บริการจัดส่งและการกำหนดให้ลูกค้าสามารถรับสินค้าด้วยตัวเองที่หน้าร้าน โดยวิธีคิดค่าจัดส่งที่ระบบ deeple AI Chatbot รองรับมีดังนี้

การเข้าสู่หน้าตั้งค่าการจัดส่ง

 1. 1.
  คลิกเมนู "การจัดส่ง"
(สำหรับ Mobile Version ให้กดปุ่ม
จะปรากฏแถบเมนู)
(Mobile Version)
2. ระบบจะแสดงหน้าตั้งค่าการจัดส่งดังนี้
รายละเอียดการตั้งค่าการวิธีจัดส่งบนหน้าจอมีดังนี้
หมายเลข
รายละเอียด
1
กำหนดผู้ให้บริการจัดส่ง และวิธีคิดค่าจัดส่ง *ตั้งค่าผู้ให้บริการจัดส่งได้สูงสุด 2 ราย
2
กรณีที่ร้านค้ามีหน้าร้านหรือสาขา สามารถกำหนดให้ลูกค้าเลือกรับสินค้าด้วยตัวเองที่หน้าร้านหรือสาขาได้ โดยร้านค้าต้องคลิกปุ่ม "จัดการสาขาที่ให้บริการ" เพื่อไปตั้งค่าเพิ่มเติมที่หน้าสาขาต่อไป
3
“รูปภาพประกอบการจัดส่ง“ เป็นพื้นที่ให้ร้านค้าอัปโหลดรูปภาพข้อมูลการจัดส่งหรือประชาสัมพันธ์โปรโมชันด้านการขนส่งให้ลูกค้าทราบ

ตั้งค่าผู้ให้บริการจัดส่งและวิธีคิดค่าจัดส่ง

 1. 1.
  คลิกสัญลักษณ์ดินสอ
(Mobile Version)
2. เลือกวิธีคิดค่าจัดส่งดังนี้
(Mobile Version)

คิดค่าจัดส่งคงที่

 1. 1.
  เลือก "ราคาค่าจัดส่งคงที่"
 2. 2.
  เลือกผู้ให้บริการจัดส่ง
(Mobile Version)
3. กำหนดระยะเวลาในการจัดส่ง
4. ตั้งราคาค่าจัดส่ง
5. คลิก "ยืนยัน"
(Mobile Version)
6. ระบบจะแสดงวิธีการจัดส่งที่ตั้งค่าไว้ดังนี้
(Mobile Version)

แอดมินคำนวณค่าส่งด้วยตัวเอง

 1. 1.
  เลือก "แอดมินคำนวณราคาค่าส่งด้วยตัวเอง"
 2. 2.
  กรอกชื่อผู้ให้บริการจัดส่ง
 3. 3.
  กำหนดระยะเวลาในการจัดส่ง
 4. 4.
  คลิก "ยืนยัน"
(Mobile Version)
5. ระบบจะแสดงวิธีการจัดส่งที่ตั้งค่าไว้ดังนี้
(Mobile Version)
อ่านวิธีการกรอกค่าจัดส่งให้ลูกค้าในหน้ารายการสั่งซื้อได้ที่นี่

คิดค่าจัดส่งตามรหัสไปรษณีย์

ร้านค้าสามารถกำหนดจังหวัดที่ไม่มีบริการจัดส่งและกำหนดราคาค่าจัดส่งที่แตกต่างกันตามรหัสไปรษณีย์ในแต่ละเขตพื้นที่หรือจังหวัดได้
รายละเอียดขั้นตอนการตั้งค่ามีดังนี้
1. เลือก "ราคาค่าจัดส่งตามรหัสไปรษณีย์"
2. เลือกชื่อผู้ให้บริการจัดส่งและกำหนดระยะเวลาในการจัดส่ง
3. กำหนดราคาค่าจัดส่งคงที่ ซึ่งใช้สำหรับจังหวัดส่วนใหญ่ที่มีราคาค่าจัดส่งเท่ากัน
ตัวอย่าง ร้าน A คิดค่าจัดส่งสินค้าใน 75 จังหวัด เป็นจำนวนเงิน30 บาท และสำหรับจังหวัดอื่น ๆ จะมีค่าจัดส่งที่แตกต่างกันไป ดังนั้นให้กำหนดราค่าจัดส่งคงที่เป็นจำนวน 30 บาทในช่องว่าง
(Mobile Version)
4. เข้าสู่หน้าตั้งค่าพื้นที่การจัดส่ง
(Mobile Version)
5. เลือกจังหวัดที่ต้องการกำหนดค่าจัดส่งโดยเฉพาะ
ตัวอย่าง ร้าน A ต้องการกำหนดค่าจัดส่งสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ จึงเลือกตั้งค่าพื้นที่การจัดส่งเพียง 1 จังหวัด
(Mobile Version)
6. ระบบจะแสดงพื้นที่การจัดส่งทั้งหมดในจังหวัดที่เลือกไว้ ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่จะมีรหัสไปรษณีย์ที่แตกต่างกัน
ตัวอย่าง ร้าน A เลือกพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีทั้งหมด 26 รหัสไปรษณีย์ สามารถตั้งราคาค่าจัดส่งคงที่สำหรับพื้นที่ทุกเขตในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะได้
(Mobile Version)
7. ในกรณีมีบางเขตพื้นที่ที่ราคาค่าส่งต่างจากเขตอื่น ๆ ในจังหวัดเดียวกัน สามารถคลิกปุ่ม "+ เพิ่มพื้นที่ ที่ต้องการตั้งราคาค่าส่งเฉพาะ" เพื่อเลือกเขต / อำเภอ ที่ต้องการกำหนดราคาค่าส่งโดยเฉพาะได้
ตัวอย่าง ร้าน A ให้บริการจัดส่งในเขตคลองเตยและเขตวัฒนา โดยกำหนดราคาค่าจัดส่งเป็นจำนวนเงิน 15 บาท เฉพาะ 2 เขตพื้นที่นี้
(Mobile Version)
8. เลือกจังหวัดที่ไม่จัดส่ง
9. คลิก "ยืนยัน"
(Mobile Version)
10. ระบบจะแสดงผลการตั้งค่าวิธีคิดค่าจัดส่งตามรหัสไปรษณีย์ดังนี้
(Mobile Version)

เชื่อมต่อกับ LALAMOVE

เป็นวิธีคิดค่าจัดส่งตามราคาจากระบบ LALAMOVE ซึ่งร้านค้าสามารถเรียกพนักงานขนส่ง (Rider LALAMOVE) ได้จากหน้ารายการสั่งซื้อของลูกค้าได้ และการเริ่มใช้บริการในส่วนนี้จำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ deeple Support เพื่อดำเนินการเติมเงินค่าจัดส่ง (Shipping Wallet) เข้าระบบของทางร้าน
* สามารถดูอัตราค่าจัดส่งของ LALAMOVE ได้ที่ อัตราค่าจัดส่งจาก LALAMOVE เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเติมเงินค่าจัดส่งเข้าระบบ deeple
 1. 1.
  เปิดใช้งานเวลาทำการจัดส่ง
 2. 2.
  ตั้งค่าที่อยู่และเวลาทำการของสาขา
 3. 3.
  กลับมาที่หน้าตั้งค่าการจัดส่ง เลือก "เชื่อมต่อกับ LALAMOVE"
 4. 4.
  กรณีที่ต้องการให้ลูกค้าสามารถเปิดรายการสั่งซื้อโดยใช้ขนส่งของ LALAMOVE นอกเวลาทำการได้ ร้านค้าจำเป็นต้องเปิดใช้งานหัวข้อ "รับออเดอร์นอกเวลาทำการของร้าน" โดยคลิกปุ่มเปิด/ปิดการใช้งาน
 5. 5.
  คลิก "ยืนยัน"
(Mobile Version)
เวลาในการจัดส่งของ LALAMOVE ที่ระบบจะใช้แจ้งลูกค้าในหน้าแชทนั้น จะตรงกับเวลาเปิด-ปิดทำการของแต่ละสาขา
*เงื่อนไขและหลักการทำงานของการจัดส่งด้วย LALAMOVE
 1. 1.
  ร้านค้าจำเป็นต้องเติมเงินเข้า Shipping Wallet ในระบบ deeple ผ่านเจ้าหน้าที่ deeple Support
 2. 2.
  สามารถเรียกขนส่ง LALAMOVE ให้มารับสินค้าที่หน้าร้านได้จากหน้ารายการสั่งซื้อโดยตรง ซึ่งปุ่มเรียกพนักงานขนส่งของ LALAMOVE จะปรากฏที่หน้ารายการสั่งซื้อเมื่อลูกค้าชำระเงินสำเร็จและสถานะรายการสั่งซื้อเป็น “รอการจัดส่ง“
3. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งถึงที่อยู่ลูกค้าและพนักงานขนส่ง LALAMOVE กดเสร็จงานเรียบร้อยแล้ว สถานะการสั่งซื้อในระบบจะแสดงเป็น “สำเร็จ“ โดยอัตโนมัติ
4. ระบบ LALAMOVE ไม่รองรับการชำระค่าสินค้าในรูปแบบเก็บเงินปลายทาง

เชื่อมต่อกับ Shippop

ติดต่อเจ้าหน้าที่ deeple Support ผ่านช่องทาง Live Chat เพื่อเปิดใช้งาน Shippop บนระบบ deeple