การตั้งค่าการจัดส่ง

วิธีกำหนดรูปแบบการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าเลือกในหน้าแชท ประกอบด้วยการจัดส่งสินค้าผ่านผู้ให้บริการจัดส่งและการกำหนดให้ลูกค้าสามารถรับสินค้าด้วยตัวเองที่หน้าร้าน โดยวิธีคิดค่าจัดส่งที่ระบบ deeple รองรับมีดังนี้

การเข้าสู่หน้าตั้งค่าการจัดส่ง

 1. คลิกเมนู "การจัดส่ง"

2. ระบบจะแสดงหน้าตั้งค่าการจัดส่งดังนี้

รายละเอียดการตั้งค่าการวิธีจัดส่งบนหน้าจอมีดังนี้

หมายเลขรายละเอียด

1

กำหนดผู้ให้บริการจัดส่ง และวิธีคิดค่าจัดส่ง *ตั้งค่าผู้ให้บริการจัดส่งได้สูงสุด 2 ราย

2

กรณีที่ร้านค้ามีหน้าร้านหรือสาขา สามารถกำหนดให้ลูกค้าเลือกรับสินค้าด้วยตัวเองที่หน้าร้านหรือสาขาได้ โดยคลิกปุ่ม "จัดการสาขาที่ให้บริการ" เพื่อไปตั้งค่าเพิ่มเติมที่หน้าสาขาต่อไป

3

“รูปภาพประกอบการจัดส่ง“ เป็นพื้นที่ให้คุณอัปโหลดรูปภาพข้อมูลการจัดส่งหรือประชาสัมพันธ์โปรโมชันด้านการขนส่งให้ลูกค้าทราบ

ตั้งค่าผู้ให้บริการจัดส่งและวิธีคิดค่าจัดส่ง

 1. คลิกสัญลักษณ์ดินสอ

2. เลือกวิธีคิดค่าจัดส่งดังนี้

คิดค่าจัดส่งคงที่

 1. เลือก "ราคาค่าจัดส่งคงที่"

 2. เลือกผู้ให้บริการจัดส่ง

3. กำหนดระยะเวลาในการจัดส่ง

4. ตั้งราคาค่าจัดส่ง

5. คลิก "ยืนยัน"

6. ระบบจะแสดงวิธีการจัดส่งที่ตั้งค่าไว้ดังนี้

แอดมินคำนวณค่าส่งด้วยตัวเอง

 1. เลือก "แอดมินคำนวณราคาค่าส่งด้วยตัวเอง"

 2. กรอกชื่อผู้ให้บริการจัดส่ง

 3. กำหนดระยะเวลาในการจัดส่ง

 4. คลิก "ยืนยัน"

5. ระบบจะแสดงวิธีการจัดส่งที่ตั้งค่าไว้ดังนี้

อ่านวิธีการกรอกค่าจัดส่งให้ลูกค้าในหน้ารายการสั่งซื้อได้ที่นี่

คิดค่าจัดส่งตามรหัสไปรษณีย์

ร้านค้าสามารถกำหนดจังหวัดที่ไม่มีบริการจัดส่งและกำหนดราคาค่าจัดส่งที่แตกต่างกันตามรหัสไปรษณีย์ในแต่ละเขตพื้นที่หรือจังหวัดได้

รายละเอียดขั้นตอนการตั้งค่ามีดังนี้

1. เลือก "ราคาค่าจัดส่งตามรหัสไปรษณีย์"

2. เลือกชื่อผู้ให้บริการจัดส่งและกำหนดระยะเวลาในการจัดส่ง

3. กำหนดราคาค่าจัดส่งคงที่ ซึ่งใช้สำหรับจังหวัดส่วนใหญ่ที่มีราคาค่าจัดส่งเท่ากัน

ตัวอย่าง ร้าน A คิดค่าจัดส่งสินค้าใน 75 จังหวัด เป็นจำนวนเงิน30 บาท และสำหรับจังหวัดอื่น ๆ จะมีค่าจัดส่งที่แตกต่างกันไป ดังนั้นให้กำหนดราค่าจัดส่งคงที่เป็นจำนวน 30 บาทในช่องว่าง

4. เข้าสู่หน้าตั้งค่าพื้นที่การจัดส่ง

5. เลือกจังหวัดที่ต้องการกำหนดค่าจัดส่งโดยเฉพาะ

ตัวอย่าง ร้าน A ต้องการกำหนดค่าจัดส่งสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ จึงเลือกตั้งค่าพื้นที่การจัดส่งเพียง 1 จังหวัด

6. ระบบจะแสดงพื้นที่การจัดส่งทั้งหมดในจังหวัดที่เลือกไว้ ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่จะมีรหัสไปรษณีย์ที่แตกต่างกัน

ตัวอย่าง ร้าน A เลือกพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีทั้งหมด 26 รหัสไปรษณีย์ สามารถตั้งราคาค่าจัดส่งคงที่สำหรับพื้นที่ทุกเขตในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะได้

7. ในกรณีมีบางเขตพื้นที่ที่ราคาค่าส่งต่างจากเขตอื่น ๆ ในจังหวัดเดียวกัน สามารถคลิกปุ่ม "+ เพิ่มพื้นที่ ที่ต้องการตั้งราคาค่าส่งเฉพาะ" เพื่อเลือกเขต / อำเภอ ที่ต้องการกำหนดราคาค่าส่งโดยเฉพาะได้

ตัวอย่าง ร้าน A ให้บริการจัดส่งในเขตคลองเตยและเขตวัฒนา โดยกำหนดราคาค่าจัดส่งเป็นจำนวนเงิน 15 บาท เฉพาะ 2 เขตพื้นที่นี้

8. เลือกจังหวัดที่ไม่จัดส่ง

9. คลิก "ยืนยัน"

10. ระบบจะแสดงผลการตั้งค่าวิธีคิดค่าจัดส่งตามรหัสไปรษณีย์ดังนี้

เชื่อมต่อกับ LALAMOVE

เป็นวิธีคิดค่าจัดส่งตามราคาจากระบบ LALAMOVE ซึ่งร้านค้าสามารถเรียกพนักงานขนส่ง (Rider LALAMOVE) ได้จากหน้ารายการสั่งซื้อของลูกค้าได้ และการเริ่มใช้บริการในส่วนนี้จำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ deeple Support เพื่อดำเนินการเติมเงินค่าจัดส่ง (Shipping Wallet) เข้าระบบของทางร้าน

* สามารถดูอัตราค่าจัดส่งของ LALAMOVE ได้ที่ อัตราค่าจัดส่งจาก LALAMOVE เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเติมเงินค่าจัดส่งเข้าระบบ deeple

 1. ไปที่หน้าตั้งค่าสาขา เพื่อตั้งค่าที่อยู่, เวลาทำการของสาขา และเลือก "☑️ สามารถใช้ LALAMOVE ได้" โดยดูคู่มือการตั้งค่าได้ ที่นี่

2. ไปที่หน้าตั้งค่าเวลาทำการจัดส่ง และเปิดใช้งานเวลาทำการจัดส่ง โดยอ่านคู่มือได้ ที่นี่

3. คลิกแท็บเมนูย่อย "วิธีการจัดส่ง"

4. คลิกสัญลักษณ์ดินสอ เพื่อตั้งค่าการจัดส่ง

5. เลือก "เชื่อมต่อกับ LALAMOVE"

6. กรณีที่ต้องการให้ลูกค้าสามารถเปิดรายการสั่งซื้อโดยใช้ขนส่งของ LALAMOVE นอกเวลาทำการได้ ร้านค้าจำเป็นต้องเปิดใช้งานหัวข้อ "รับออเดอร์นอกเวลาทำการของร้าน" โดยคลิกปุ่มเปิด/ปิดการใช้งาน

7. คลิก "ยืนยัน"

เวลาในการจัดส่งของ LALAMOVE ที่ระบบจะใช้แจ้งลูกค้าในหน้าแชทนั้น จะตรงกับเวลาเปิด-ปิดทำการของแต่ละสาขา

*เงื่อนไขและหลักการทำงานของการจัดส่งด้วย LALAMOVE

 1. ร้านค้าจำเป็นต้องเติมเงินเข้า Shipping Wallet ในระบบ deeple ผ่านเจ้าหน้าที่ deeple Support

 2. สามารถเรียกขนส่ง LALAMOVE ให้มารับสินค้าที่หน้าร้านได้จากหน้ารายการสั่งซื้อโดยตรง ซึ่งปุ่มเรียกพนักงานขนส่งของ LALAMOVE จะปรากฏที่หน้ารายการสั่งซื้อเมื่อลูกค้าชำระเงินสำเร็จและสถานะรายการสั่งซื้อเป็น “รอการจัดส่ง“

3. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งถึงที่อยู่ลูกค้าและพนักงานขนส่ง LALAMOVE กดเสร็จงานเรียบร้อยแล้ว สถานะการสั่งซื้อในระบบจะแสดงเป็น “สำเร็จ“ โดยอัตโนมัติ

4. ระบบ LALAMOVE ไม่รองรับการชำระค่าสินค้าในรูปแบบเก็บเงินปลายทาง

เชื่อมต่อกับ Shippop

ติดต่อเจ้าหน้าที่ deeple Support ผ่านช่องทาง Live Chat เพื่อเปิดใช้งาน Shippop บนระบบ deeple

pageเชื่อมต่อระบบ Shippop

Last updated