ตรวจสอบรายการสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก

เมื่อแอดมินทำการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้วผ่านระบบ deeple สถานะรายการสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น "ยกเลิกออเดอร์ (Void)" โดยอัตโนมัติ

ในระบบ Zort จะแสดงรายการขายของออเดอร์ โดยสถานะการโอนสินค้าออกจากคลังและสถานะการชำระเงินจะถูกอัปเดตเป็น “ยกเลิก“ คุณสามารถตรวจสอบราละเอียดของรายการขายได้ดังนี้

  1. คลิก "หมายเลขรายการสั่งซื้อ"

2. ระบบจะปรากฏหน้าจอรายละเอียดการขายที่มีสถานะ "ยกเลิก"

จากรูปตัวอย่างข้างต้น รายละเอียดรายการขายมีดังนี้

Last updated