การเพิ่มรายการสินค้า

การตั้งค่าสินค้าเป็นการสร้างสินค้าภายใต้หมวดหมู่ / เมนูสินค้า ซึ่งจำนวนรายการสินค้าที่สามารถสร้างได้ในระบบขึ้นอยู่กับแพลนที่ร้านค้าใช้บริการ (ตรวจสอบจำนวนสินค้าที่รองรับได้ที่หน้าแพ็กเกจ & การใช้งาน)

เพิ่มสินค้า

1. คลิก "เมนูสินค้า & คลังสินค้า" (สำหรับ Mobile Version ให้กดปุ่ม
จะปรากฏแถบเมนู)
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. คลิก "เพิ่มรายการสินค้า"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
3. อัปโหลดรูปสินค้าโดยคลิกที่ปุ่มอัปโหลด สามารถเพิ่มรูปสินค้าได้สูงสุด 10 รูป
 • ใช้รูปภาพขนาดไม่เกิน 1,000 x 1,000 pixel (อัตราส่วน 1:1)
 • สกุลไฟล์ .JPG, .JPEG หรือ .PNG ที่มีขนาดไฟล์น้อยกว่า 2 MB
*ข้อแนะนำ สำหรับร้านค้าที่ใช้ฟีเจอร์ค้นหาสินค้าด้วยรูป (AI Visual Product Search) ควรใช้รูปที่แสดงสินค้าอย่างชัดเจน มีพื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อน เพื่อให้ AI สามารถประมวลผลและค้นหาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
*ปุ่มแสดงสินค้า ใช้ในการเปิด / ปิดการแสดงสินค้าในหน้าแชท กรณีที่สินค้าบางชิ้นหมดสต็อกชั่วคราวและทางร้านไม่ต้องการให้ระบบแสดงในหน้าแชทว่า "สินค้าหมด” สามารถเลือกปิดการแสดงสินค้าชิ้นดังกล่าวได้
4. ตั้งค่ารายละเอียดสินค้าในแต่ละหัวข้อให้ครบถ้วนดังนี้
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
สามารถอธิบายการตั้งค่ารายละเอียดสินค้าได้ดังนี้
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับฟีเจอร์ตอบกลับเฟซบุ๊กไลฟ์ (Live to Chat) ได้ ที่นี่
ไม่ควรตั้งชื่อสินค้าซ้ำกับชื่อเมนู/หมวดหมู่

ราคาสินค้า

 1. 1.
  กำหนดราคาขายสินค้า (หน่วยเป็นบาท)
 2. 2.
  กำหนดราคาต้นทุนสินค้า (หน่วยเป็นบาท) *ไม่บังคับ
หมายเหตุ
ราคาสินค้า ควรระบุเป็นตัวเลขไม่เกิน 6 หลัก และทศนิยมไม่เกิน 2 หลัก
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
สินค้าฟรี
กรณีที่ต้องการจัดโปรโมชันแถมสินค้า เช่น ซื้อ 1 แถม 1 สามารถสร้างสินค้าใหม่โดยกำหนดให้สินค้าชิ้นดังกล่าวเป็นสินค้าฟรีได้
*สินค้าที่ถูกกำหนดให้เป็นของฟรีจะไม่แสดงให้ลูกค้าเห็นในหน้าบทสนทนา แต่จะแสดงในตะกร้าสินค้าเมื่อมีการซื้อสินค้าที่ร่วมโปรโมชันซื้อ…แถม…
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

รายละเอียดเพิ่มเติม

Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
1. หน่วยของสินค้า* เช่น กล่อง, ชิ้น หรือ คู่ เป็นต้น
*หากไม่กำหนดไว้ ระบบจะใส่เป็นค่าเริ่มต้นให้ คือ ชิ้น
2. น้ำหนักต่อหน่วย (มีหน่วยเป็นกรัม) ใช้สำหรับร้านค้าที่คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักและใช้บริการขนส่งผ่าน Shippop
3. ขนาดของพัสดุ (มีหน่วยเป็นเซนติเมตร) ใช้สำหรับร้านค้าที่คิดค่าจัดส่งตามขนาดพัสดุและใช้บริการขนส่งผ่าน Shippop
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

คุณสมบัติสินค้า

การตั้งค่าคุณสมบัติ (Property) เป็นเสมือนการติดแท็กให้กับสินค้าชิ้นนั้น ๆ แนะนำให้กำหนดเป็นคำหรือคีย์เวิร์ด (Keyword) สั้น ๆ ที่ต้องการสื่อถึงตัวสินค้าให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย
ตัวอย่าง สินค้า “หน้ากากอนามัย deeple Mask“ เป็นหน้ากากผ้า มีคุณสมบัติคือทำจากผ้า Spandex (ผ้ายืด)
ดังนั้น การตั้งค่าคุณสมบัติในระบบ deeple สามารถกำหนดคุณสมบัติได้ดังนี้
 • ประเภทคุณสมบัติ คือ ชนิดผ้า
 • ค่าคุณสมบัติ คือ ผ้ายืด (Spandex )
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
1. คลิก “เพิ่มคุณสมบัติสินค้า“
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. กำหนดประเภทคุณสมบัติ เช่น ชนิดผ้า
3. กำหนดค่าคุณสมบัติ เช่น ผ้ายืด (Spandex)
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
หากมีคุณสมบัติมากกว่า 1 คุณสมบัติ สามารถคลิก "เพิ่มคุณสมบัติสินค้า" และเพิ่มคุณสมบัติใหม่ได้ตามที่ต้องการ

สำหรับสินค้าที่ไม่มีตัวเลือกสินค้า (SKU)

ให้ข้ามขั้นตอนการสร้างตัวเลือกสินค้าไปยังหัวข้อ "คลังสินค้า" และทำตามขั้นตอนดังนี้
1. กำหนดจำนวนสินค้าในคลังสินค้าได้ตามที่ต้องการ
2. คลิก "บันทึก"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
3. ระบบจะแสดงสินค้าในหน้ารายการสินค้าโดยอัตโนมัติ
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

ตัวเลือกสินค้า (SKU)

ตัวเลือกสินค้า (SKU : Stock Keeping Unit) ใช้ในการจำแนกความแตกต่างของสินค้าแต่ละชิ้น เช่น สี ขนาด หรือรสชาติ เป็นต้น
เงื่อนไขการสร้างตัวเลือกสินค้า
ระบบ deeple รองรับการสร้างประเภทของตัวเลือกสินค้าได้ไม่เกิน 2 ประเภท
ตัวอย่าง สินค้า “เสื้อยืด” มีประเภทของตัวเลือกที่ลูกค้าต้องเลือกซื้ออยู่ 2 ประเภท คือ ไซส์เสื้อและสี
1. ไซส์เสื้อ : S M และ L
2. สี : ดำและขาว เป็นต้น
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. "ชื่อตัวเลือกสินค้า“ (ประเภทตัวเลือกสินค้า)*
* สามารถใส่ได้สูงสุด 25 ตัวอักษร ไม่ควรใส่อักขระพิเศษ / สัญลักษณ์ แนะนำให้เป็นชื่อสั้น ๆ เข้าใจได้ง่าย
3. "ค่าของตัวเลือกสินค้า“ เช่น S, M และ L เป็นต้น
ตัวอย่าง การสร้างค่าของตัวเลือกสินค้ามีดังนี้
 • ไซส์ S พิมพ์ค่าตัวเลือกเป็น S และกดปุ่ม Enter
 • ไซส์ M พิมพ์ค่าตัวเลือกเป็น M และกดปุ่ม Enter
 • ไซส์ L พิมพ์ค่าตัวเลือกเป็น L และกดปุ่ม Enter
 • ใส่ค่าตัวเลือกสินค้า ได้ไม่เกิน 20 ตัวอักษร
 • หากต้องการแก้ไขหรือลบค่าตัวเลือกสินค้า สามารถคลิก X (กากบาท) ที่แต่ละค่าได้
4. คลิก "เพิ่ม" เพื่อตั้งค่าข้อมูลให้แต่ละตัวเลือกสินค้าในลำดับถัดไป
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
5. คลิก "จัดการตัวเลือกสินค้า"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
6. ตั้งค่าข้อมูลให้แต่ละตัวเลือกสินค้า (ส่วนที่ 1)
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
สามารถอธิบายรายละเอียดการตั้งค่าข้อมูลให้ตัวเลือกสินค้า (ส่วนที่ 1) ได้ดังนี้
7. ตั้งค่าข้อมูลให้แต่ละตัวเลือกสินค้า (ส่วนที่ 2)
8. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิก "บันทึก"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
สามารถอธิบายรายละเอียดการตั้งค่าข้อมูลให้ตัวเลือกสินค้า (ส่วนที่ 2) ได้ดังนี้
9. ระบบจะสร้างสินค้าให้อัตโนมัติ
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
ตัวอย่าง การแสดงสินค้าในหน้าแชทจะแตกต่างกันตามจำนวนตัวเลือกสินค้า (SKU) ดังนี้
ไม่มีตัวเลือกสินค้า
มีตัวเลือกสินค้า (ไม่เกิน 4 SKU)
มีตัวเลือกสินค้า (มากกว่า 4 SKU)
 1. 1.
  ระบบจะแสดงผลแบบมีปุ่มเลือกที่แต่ละ SKU
 2. 2.
  การเรียงลำดับของ SKU ในหน้าแชท จะเรียงลำดับจากการสร้างแต่ละค่าของ SKU ในระบบ จากบนลงล่าง
ตัวอย่าง ร้านค้าสร้างไซส์ S, M และ L ตามลำดับ ดังนั้นในหน้าแชท ระบบจะแสดงตัวเลือกไซส์ S ไว้บนสุด ตามด้วยไซส์ M และไซส์ L เป็นลำดับสุดท้าย
 1. 1.
  หากสินค้ามีตัวเลือก SKU มากกว่า 4 SKU ขึ้นไป ระบบจะแสดงผลให้ลูกค้าคลิกเลือกแต่ละ SKU ในภายหลัง
 2. 2.
  การเรียงลำดับของ SKU ในหน้าแชท จะเรียงลำดับจากการสร้างแต่ละค่าของ SKU ในระบบ จากซ้ายไปขวา
  ตัวอย่าง ร้านค้าสร้างไซส์ S, M, L, XL และ XXL ตามลำดับ ดังนั้นในหน้าแชท ระบบจะแสดงตัวเลือกไซส์ S ไว้ด้านซ้ายสุด และไซส์ XXL จะแสดงด้านขวาสุดเป็นลำดับสุดท้าย