การเพิ่มรายการสินค้า

การตั้งค่าสินค้าเป็นการสร้างสินค้าภายใต้หมวดหมู่ / เมนูสินค้า ซึ่งจำนวนรายการสินค้าที่สามารถสร้างได้ในระบบขึ้นอยู่กับแพลนที่ร้านค้าใช้บริการ (ตรวจสอบจำนวนสินค้าที่รองรับได้ที่หน้าแพ็กเกจ & การใช้งาน)

เพิ่มสินค้า

ราคาสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติสินค้า

ตัวเลือกสินค้า (SKU)

เพิ่มสินค้า

2. คลิก "เพิ่มรายการสินค้า"

3. อัปโหลดรูปสินค้าโดยคลิกที่ปุ่มอัปโหลด สามารถเพิ่มรูปสินค้าได้สูงสุด 10 รูป

 • ใช้รูปภาพขนาดไม่เกิน 1,000 x 1,000 pixel (อัตราส่วน 1:1)

 • สกุลไฟล์ .JPG, .JPEG หรือ .PNG ที่มีขนาดไฟล์น้อยกว่า 2 MB

*ข้อแนะนำ สำหรับร้านค้าที่ใช้ฟีเจอร์ค้นหาสินค้าด้วยรูป (AI Visual Product Search) ควรใช้รูปที่แสดงสินค้าอย่างชัดเจน มีพื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อน เพื่อให้ AI สามารถประมวลผลและค้นหาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*ปุ่มแสดงสินค้า ใช้ในการเปิด / ปิดการแสดงสินค้าในหน้าแชท กรณีที่สินค้าบางชิ้นหมดสต็อกชั่วคราวและทางร้านไม่ต้องการให้ระบบแสดงในหน้าแชทว่า "สินค้าหมด” สามารถเลือกปิดการแสดงสินค้าชิ้นดังกล่าวได้

4. ตั้งค่ารายละเอียดสินค้าในแต่ละหัวข้อให้ครบถ้วนดังนี้

สามารถอธิบายการตั้งค่ารายละเอียดสินค้าได้ดังนี้

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับฟีเจอร์ตอบกลับเฟซบุ๊กไลฟ์ (Live to Chat) ได้ ที่นี่

ไม่ควรตั้งชื่อสินค้าซ้ำกับชื่อเมนู/หมวดหมู่

ราคาสินค้า

 1. กำหนดราคาขายสินค้า (หน่วยเป็นบาท)

 2. กำหนดราคาต้นทุนสินค้า (หน่วยเป็นบาท) *ไม่บังคับ

หมายเหตุ

ราคาสินค้า ควรระบุเป็นตัวเลขไม่เกิน 6 หลัก และทศนิยมไม่เกิน 2 หลัก

สินค้าฟรี

กรณีที่ต้องการจัดโปรโมชันแถมสินค้า เช่น ซื้อ 1 แถม 1 สามารถสร้างสินค้าใหม่โดยกำหนดให้สินค้าชิ้นดังกล่าวเป็นสินค้าฟรีได้

*สินค้าที่ถูกกำหนดให้เป็นของฟรีจะไม่แสดงให้ลูกค้าเห็นในหน้าบทสนทนา แต่จะแสดงในตะกร้าสินค้าเมื่อมีการซื้อสินค้าที่ร่วมโปรโมชันซื้อ…แถม…

; อ่านคู่มือ การตั้งค่าสินค้าฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. หน่วยของสินค้า* เช่น กล่อง, ชิ้น หรือ คู่ เป็นต้น

*หากไม่กำหนดไว้ ระบบจะใส่เป็นค่าเริ่มต้นให้ คือ ชิ้น

2. น้ำหนักต่อหน่วย (มีหน่วยเป็นกรัม) ใช้สำหรับร้านค้าที่คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักและใช้บริการขนส่งผ่าน Shippop

3. ขนาดของพัสดุ (มีหน่วยเป็นเซนติเมตร) ใช้สำหรับร้านค้าที่คิดค่าจัดส่งตามขนาดพัสดุและใช้บริการขนส่งผ่าน Shippop

คุณสมบัติสินค้า

การตั้งค่าคุณสมบัติ (Property) เป็นเสมือนการติดแท็กให้กับสินค้าชิ้นนั้น ๆ แนะนำให้กำหนดเป็นคำหรือคีย์เวิร์ด (Keyword) สั้น ๆ ที่ต้องการสื่อถึงตัวสินค้าให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย

ตัวอย่าง สินค้า “หน้ากากอนามัย deeple Mask“ เป็นหน้ากากผ้า มีคุณสมบัติคือทำจากผ้า Spandex (ผ้ายืด)

ดังนั้น การตั้งค่าคุณสมบัติในระบบ deeple สามารถกำหนดคุณสมบัติได้ดังนี้

 • ประเภทคุณสมบัติ คือ ชนิดผ้า

 • ค่าคุณสมบัติ คือ ผ้ายืด (Spandex )

1. คลิก “เพิ่มคุณสมบัติสินค้า“

2. กำหนดประเภทคุณสมบัติ เช่น ชนิดผ้า

3. กำหนดค่าคุณสมบัติ เช่น ผ้ายืด (Spandex)

หากมีคุณสมบัติมากกว่า 1 คุณสมบัติ สามารถคลิก "เพิ่มคุณสมบัติสินค้า" และเพิ่มคุณสมบัติใหม่ได้ตามที่ต้องการ

สำหรับสินค้าที่ไม่มีตัวเลือกสินค้า (SKU)

ให้ข้ามขั้นตอนการสร้างตัวเลือกสินค้าไปยังหัวข้อ "คลังสินค้า" และทำตามขั้นตอนดังนี้

1. กำหนดจำนวนสินค้าในคลังสินค้าได้ตามที่ต้องการ

2. คลิก "บันทึก"

3. ระบบจะแสดงสินค้าในหน้ารายการสินค้าโดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกสินค้า (SKU)

ตัวเลือกสินค้า (SKU : Stock Keeping Unit) ใช้ในการจำแนกความแตกต่างของสินค้าแต่ละชิ้น เช่น สี ขนาด หรือรสชาติ เป็นต้น

เงื่อนไขการสร้างตัวเลือกสินค้า

ระบบ deeple รองรับการสร้างประเภทของตัวเลือกสินค้าได้ไม่เกิน 2 ประเภท

ตัวอย่าง สินค้า “เสื้อยืด” มีประเภทของตัวเลือกที่ลูกค้าต้องเลือกซื้ออยู่ 2 ประเภท คือ ไซส์เสื้อและสี

1. ไซส์เสื้อ : S M และ L

2. สี : ดำและขาว เป็นต้น

2. "ชื่อตัวเลือกสินค้า“ (ประเภทตัวเลือกสินค้า)*

* สามารถใส่ได้สูงสุด 25 ตัวอักษร ไม่ควรใส่อักขระพิเศษ / สัญลักษณ์ แนะนำให้เป็นชื่อสั้น ๆ เข้าใจได้ง่าย

3. "ค่าของตัวเลือกสินค้า“ เช่น S, M และ L เป็นต้น

ตัวอย่าง การสร้างค่าของตัวเลือกสินค้ามีดังนี้

 • ไซส์ S พิมพ์ค่าตัวเลือกเป็น S และกดปุ่ม Enter

 • ไซส์ M พิมพ์ค่าตัวเลือกเป็น M และกดปุ่ม Enter

 • ไซส์ L พิมพ์ค่าตัวเลือกเป็น L และกดปุ่ม Enter

 • ใส่ค่าตัวเลือกสินค้า ได้ไม่เกิน 20 ตัวอักษร

 • หากต้องการแก้ไขหรือลบค่าตัวเลือกสินค้า สามารถคลิก X (กากบาท) ที่แต่ละค่าได้

4. คลิก "เพิ่ม" เพื่อตั้งค่าข้อมูลให้แต่ละตัวเลือกสินค้าในลำดับถัดไป

5. คลิก "จัดการตัวเลือกสินค้า"

6. ตั้งค่าข้อมูลให้แต่ละตัวเลือกสินค้า (ส่วนที่ 1)

สามารถอธิบายรายละเอียดการตั้งค่าข้อมูลให้ตัวเลือกสินค้า (ส่วนที่ 1) ได้ดังนี้

7. ตั้งค่าข้อมูลให้แต่ละตัวเลือกสินค้า (ส่วนที่ 2)

8. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิก "บันทึก"

สามารถอธิบายรายละเอียดการตั้งค่าข้อมูลให้ตัวเลือกสินค้า (ส่วนที่ 2) ได้ดังนี้

9. ระบบจะสร้างสินค้าให้อัตโนมัติ

ตัวอย่าง การแสดงสินค้าในหน้าแชทจะแตกต่างกันตามจำนวนตัวเลือกสินค้า (SKU) ดังนี้

Last updated