Comment on page

ตั้งค่า Instagram persistent menu

Instagram persistent menu คือ เมนูลัดที่แสดงในกล่องข้อความ (Direct Message Inbox) มีลักษณะเป็นขีดซ้อนกัน 3 ขีดหรือที่เรียกกันว่าแฮมเบอร์เกอร์ไอคอน สามารถกำหนดได้สูงสุด 3 Action ซึ่ง Action ในที่นี้หมายถึงการกำหนดว่าร้านค้าต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลอะไรเมื่อลูกค้าคลิกเมนูต่าง ๆ ใน persistent menu โดยตั้งค่าเป็นลิงก์หรือคีย์เวิร์ดที่มีการใช้งานบ่อย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วในระหว่างการเลือกซื้อสินค้า
ตัวอย่าง Instagram persistent menu

การตั้งค่า Instagram persistent menu

 1. 1.
  คลิกเมนู "ตั้งค่าร้านค้า"
(สำหรับ Mobile Version ให้กดปุ่ม
จะปรากฏแถบเมนู)
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. คลิก "จัดการธีมร้านค้า"
3. คลิก "สร้างใหม่"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
4. กรอกชื่อ Instagram persistent menu ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้จัดการในระบบเท่านั้น ไม่แสดงให้ลูกค้าเห็น
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
5. กำหนด Action ได้สูงสุด 3 Action โดยระบบมีประเภทของ Action ให้เลือก 3 ประเภทดังนี้
 • ข้อความ
 • ลิงก์
 • ชุดข้อความของ Deeple
6. คลิก “+ เพิ่ม action“ เมื่อต้องการสร้าง Action เพิ่มเติมจนครบตามจำนวนที่กำหนด
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
การกำหนด Action ของ Persistent menu
ข้อความ
ลิงก์
ชุดข้อความของ deeple
 1. 1.
  เลือกประเภท “ข้อความ“
 2. 2.
  พิมพ์ข้อความหรือคำสั้น ๆ เช่น รีวิว, วิธีสั่งซื้อ, รอบการจัดส่งสินค้า เป็นต้น
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
3. ไปตั้งค่าคำถาม-คำตอบสำหรับใส่ข้อมูลแจ้งลูกค้าไว้ที่เมนู “ความรู้เฉพาะทาง“ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงแตกต่างกันในแต่ละร้าน จึงต้องตั้งค่าความรู้เฉพาะทางให้ระบบสามารถนำข้อมูลไปตอบลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
ข้อแนะนำ
หากใช้ข้อความ เช่น โปรโมชัน, ติดตามสถานะพัสดุ, หรือที่อยู่ร้าน ระบบจะสามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้อัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าความรู้เฉพาะทางเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบ deeple อยู่แล้ว
 1. 1.
  เลือกประเภท “ลิงก์“
 2. 2.
  ใส่ลิงก์ URL ที่ต้องการให้ลูกค้าคลิก
 3. 3.
  ช่องรายละเอียด ใส่เป็นชื่อเว็บไซต์หรือชื่อเมนูที่ดึงดูดให้ลูกค้าคลิกได้
MoDesktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
 1. 1.
  เลือก "ชุดข้อความของ Deeple"
 2. 2.
  เลือกข้อความที่เป็นค่าเริ่มต้นของระบบ deeple ได้ตามที่ต้องการ
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
7. สามารถคลิก “ปุ่มจัดลำดับเมนู“ แล้วเรียงลำดับเมนูต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
8. คลิก “บันทึก”
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
9. เลือกการเปิดใช้งาน Persistent menu โดยมีตัวเลือก 2 ตัวเลือกคือ "ไว้ทีหลัง“ และ "เปิดใช้งานทันที“ สามารถเลือกใช้ได้ตามที่ต้องการ
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
10. ระบบจะแสดงหน้าจอที่บันทึก Persistent menu ดังนี้
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
11. หากต้องการปิดการใช้งาน, แก้ไข หรือลบ Persistent menu ที่สร้างไว้ในระบบ สามารถคลิกสัญลักษณ์จุดสามจุดเพื่อเลือกคำสั่งได้ตามที่ต้องการ
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
12. ไปที่หน้ารายการแชทของ Instagram แล้วดึงหน้าจอลงเพื่อรีเฟรช (Pull down to refresh)
13. คลิก Persistent menu
14. เมนูต่าง ๆ ที่ตั้งค่าไว้ จะแสดงผลในหน้า Messenger ดังนี้

ตัวอย่างการแสดงผลของ Action persistent menu ในแต่ละรูปแบบ

ข้อความ
ลิงก์
ชุดข้อความของ deeple
เมื่อลูกค้ากดปุ่มบน Persistent Menu ที่ตั้งค่าข้อความไว้ว่า “โปรโมชัน“ ระบบจะแสดงสินค้าที่จัดโปรโมชันให้ลูกค้าเลือกซื้อโดยอัตโนมัติ
เมื่อลูกค้ากดปุ่มบน Persistent Menu ที่ตั้งค่าเป็น “ลิงก์“ ระบบจะนำลูกค้าเข้าสู่เว็บไซต์ที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ
เมื่อลูกค้ากดปุ่มบน Persistent Menu ที่ชื่อว่า “ดูเมนูสินค้า“ ซึ่งเป็นชุดข้อความของ deeple ระบบจะแสดงเมนูสินค้าให้ลูกค้าเลือกโดยอัตโนมัติ