ตั้งค่า Instagram persistent menu

Instagram persistent menu คือ เมนูลัดที่แสดงในกล่องข้อความ (Direct Message Inbox) มีลักษณะเป็นขีดซ้อนกัน 3 ขีดหรือที่เรียกกันว่าแฮมเบอร์เกอร์ไอคอน สามารถกำหนดได้สูงสุด 3 Action ซึ่ง Action ในที่นี้หมายถึงการกำหนดว่าร้านค้าต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลอะไรเมื่อลูกค้าคลิกเมนูต่าง ๆ ใน persistent menu โดยตั้งค่าเป็นลิงก์หรือคีย์เวิร์ดที่มีการใช้งานบ่อย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วในระหว่างการเลือกซื้อสินค้า

ตัวอย่าง Instagram persistent menu

การตั้งค่า Instagram persistent menu

  1. คลิกเมนู "ตั้งค่าร้านค้า"

2. คลิก "จัดการธีมร้านค้า"

3. คลิก "สร้างใหม่"

4. กรอกชื่อ Instagram persistent menu ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้จัดการในระบบเท่านั้น ไม่แสดงให้ลูกค้าเห็น

5. กำหนด Action ได้สูงสุด 3 Action โดยระบบมีประเภทของ Action ให้เลือก 3 ประเภทดังนี้

  • ข้อความ

  • ลิงก์

  • ชุดข้อความของ Deeple

6. คลิก “+ เพิ่ม action“ เมื่อต้องการสร้าง Action เพิ่มเติมจนครบตามจำนวนที่กำหนด

การกำหนด Action ของ Persistent menu

  1. เลือกประเภท “ข้อความ“

  2. พิมพ์ข้อความหรือคำสั้น ๆ เช่น รีวิว, วิธีสั่งซื้อ, รอบการจัดส่งสินค้า เป็นต้น

3. ไปตั้งค่าคำถาม-คำตอบสำหรับใส่ข้อมูลแจ้งลูกค้าไว้ที่เมนู “ความรู้เฉพาะทาง“ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงแตกต่างกันในแต่ละร้าน จึงต้องตั้งค่าความรู้เฉพาะทางให้ระบบสามารถนำข้อมูลไปตอบลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

ข้อแนะนำ

หากใช้ข้อความ เช่น โปรโมชัน, ติดตามสถานะพัสดุ, หรือที่อยู่ร้าน ระบบจะสามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้อัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าความรู้เฉพาะทางเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบ deeple อยู่แล้ว

7. สามารถคลิก “ปุ่มจัดลำดับเมนู“ แล้วเรียงลำดับเมนูต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ

8. คลิก “บันทึก”

9. เลือกการเปิดใช้งาน Persistent menu โดยมีตัวเลือก 2 ตัวเลือกคือ "ไว้ทีหลัง“ และ "เปิดใช้งานทันที“ สามารถเลือกใช้ได้ตามที่ต้องการ

10. ระบบจะแสดงหน้าจอที่บันทึก Persistent menu ดังนี้

11. หากต้องการปิดการใช้งาน, แก้ไข หรือลบ Persistent menu ที่สร้างไว้ในระบบ สามารถคลิกสัญลักษณ์จุดสามจุดเพื่อเลือกคำสั่งได้ตามที่ต้องการ

12. ไปที่หน้ารายการแชทของ Instagram แล้วดึงหน้าจอลงเพื่อรีเฟรช (Pull down to refresh)

13. คลิก Persistent menu

14. เมนูต่าง ๆ ที่ตั้งค่าไว้ จะแสดงผลในหน้า Messenger ดังนี้

ตัวอย่างการแสดงผลของ Action persistent menu ในแต่ละรูปแบบ

เมื่อลูกค้ากดปุ่มบน Persistent Menu ที่ตั้งค่าข้อความไว้ว่า “โปรโมชัน“ ระบบจะแสดงสินค้าที่จัดโปรโมชันให้ลูกค้าเลือกซื้อโดยอัตโนมัติ

Last updated