แอดมินเปิดรายการสั่งซื้อให้ลูกค้า (กรณีรับสินค้าที่ร้าน)

วิธีนี้เหมาะสำหรับร้านค้าที่มีหน้าร้านหรือสาขา และเปิดบริการให้ลูกค้ามารับสินค้าที่หน้าร้านได้

ซึ่งในกรณีที่แอดมินพบว่าลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าด้วยตัวเองได้ ก็สามารถช่วยลูกค้าเปิดรายการสั่งซื้อนั้นและสอบถามรูปแบบการรับสินค้าจากลูกค้าโดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกเมนู “บทสนทนา“

2. คลิกชื่อแชทของลูกค้า

3. แอดมินสอบถามข้อมูล 3 รายการจากลูกค้าดังนี้

  • ชื่อสินค้าและจำนวนสินค้าที่ลูกค้าต้องการ

  • ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า

  • สาขาและเวลาที่ลูกค้าจะเข้ามารับสินค้า

สำหรับร้านค้าที่ใช้โหมดการตอบแชทอัตโนมัติ (AI Sales mode) เมื่อแอดมินตอบลูกค้าผ่านหน้าแชทของระบบ deeple บอทจะหยุดทำงานทันที

4. คลิกสัญลักษณ์ “รถเข็น“

5. ระบุจำนวนสินค้าที่ลูกค้าต้องการ

6. คลิกปุ่ม "เพิ่มรายการสั่งซื้อ"

7. คลิกปุ่ม "สั่งซื้อ"

8. เลือก "รับสินค้าด้วยตัวเอง"

9. คลิกปุ่ม "สั่งซื้อ"

10. กรอกชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า

11. เลือกสาขาที่ลูกค้าต้องการมารับสินค้าที่หน้าร้าน

12. เลือกวันที่และเวลาที่ลูกค้าจะเข้ามารับสินค้า

13. คลิกปุ่ม "ยืนยันการสั่งซื้อ"

14. ระบบจะสร้างรายการสั่งซื้อใหม่ให้อัตโนมัติ

15. ระบบจะส่งใบสรุปรายการสั่งซื้อไปในแชทและให้ลูกค้าดำเนินการชำระเงินต่อไป

Last updated