แอดมินเปิดรายการสั่งซื้อให้ลูกค้า (กรณีรับสินค้าที่ร้าน)
วิธีนี้เหมาะสำหรับร้านค้าที่มีหน้าร้านหรือสาขา และเปิดบริการให้ลูกค้ามารับสินค้าที่หน้าร้านได้
ซึ่งในกรณีที่แอดมินพบว่าลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าด้วยตัวเองได้ ก็สามารถช่วยลูกค้าเปิดรายการสั่งซื้อนั้นและสอบถามรูปแบบการรับสินค้าจากลูกค้าโดยมีขั้นตอนดังนี้
  1. 1.
    คลิกเมนู “บทสนทนา“
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. คลิกชื่อแชทของลูกค้า
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
3. แอดมินสอบถามข้อมูล 3 รายการจากลูกค้าดังนี้
  • ชื่อสินค้าและจำนวนสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
  • ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า
  • สาขาและเวลาที่ลูกค้าจะเข้ามารับสินค้า
สำหรับร้านค้าที่ใช้โหมดการตอบแชทอัตโนมัติ (AI Sales mode) เมื่อแอดมินตอบลูกค้าผ่านหน้าแชทของระบบ deeple บอทจะหยุดทำงานทันที
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
4. คลิกสัญลักษณ์ “รถเข็น“
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
5. ระบุจำนวนสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
6. คลิกปุ่ม "เพิ่มรายการสั่งซื้อ"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
7. คลิกปุ่ม "สั่งซื้อ"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
8. เลือก "รับสินค้าด้วยตัวเอง"
9. คลิกปุ่ม "สั่งซื้อ"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
10. กรอกชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
11. เลือกสาขาที่ลูกค้าต้องการมารับสินค้าที่หน้าร้าน
12. เลือกวันที่และเวลาที่ลูกค้าจะเข้ามารับสินค้า
13. คลิกปุ่ม "ยืนยันการสั่งซื้อ"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
14. ระบบจะสร้างรายการสั่งซื้อใหม่ให้อัตโนมัติ
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
15. ระบบจะส่งใบสรุปรายการสั่งซื้อไปในแชทและให้ลูกค้าดำเนินการชำระเงินต่อไป
Copy link