Deeplink/ลิงก์/ข้อความ

ตั้งค่าเนื้อหาในการส่งมอบ รูปแบบ Deeplink/ลิงก์/ข้อความ

เมื่อตั้งค่ารายละเอียดสินค้าเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดมาคือการตั้งค่าเนื้อหาในการส่งมอบให้ลูกค้า ซึ่งบทความนี้จะอธิบายการตั้งค่าเนื้อหาสินค้าในรูปแบบ Deeplink/ลิงก์/ข้อความ โดยแบ่งเป็น

สินค้าที่ไม่มีตัวเลือก SKU

  1. เลือกรูปแบบสินค้าดิจิทัลเป็น "Deeplink/ลิงก์/ข้อความ"

  2. ใส่ลิงก์หรือข้อความที่เป็นเนื้อหาในการส่งมอบให้ลูกค้า

  3. คลิก "บันทึก"

4. กำหนดจำนวนสินค้าดิจิทัลได้ตามที่ต้องการ

5. คลิก "บันทึก"

6. คลิก "ยืนยัน"

7. ระบบจะเพิ่มสต็อกให้อัตโนมัติ

สินค้าที่มีตัวเลือก SKU

  1. เลือกรูปแบบสินค้าดิจิทัลเป็น "Deeplink/ลิงก์/ข้อความ"

  2. เพิ่มรูปภาพสินค้า

หมายเหตุ

  • ใช้รูปภาพขนาดไม่เกิน 1,000 x 1,000 pixel (อัตราส่วน 1:1)

  • สกุลไฟล์ .JPG, .JPEG หรือ .PNG ที่มีขนาดไฟล์น้อยกว่า 2 MB

  • ใส่ได้ 1 รูป ต่อ 1 SKU

3. กรอกข้อมูลในช่องว่างตามรายละเอียดในตาราง

4. ใส่ลิงก์หรือข้อความที่เป็นเนื้อหาในการส่งมอบให้ลูกค้า

5. คลิก "บันทึก"

6. กำหนดจำนวนสินค้าได้ตามที่ต้องการ

7. คลิก "บันทึก"

8. คลิก "ยืนยัน"

9. ระบบจะเพิ่มสต็อกสินค้าให้อัตโนมัติ

Last updated