เตรียมความพร้อมก่อนใช้งานจริง
เมื่อตั้งค่าระบบ deeple Advanced AI Chatbot เรียบร้อยแล้ว ทางร้านสามารถตรวจสอบความแม่นยำของบอทและทดสอบการทำงานของระบบในภาพรวมก่อนดำเนินการเชื่อมต่อร้านจริงได้ ดังนี้
Copy link