เตรียมความพร้อมก่อนใช้งานจริง

เมื่อตั้งค่าระบบ deeple เรียบร้อยแล้ว ทางร้านสามารถตรวจสอบความแม่นยำของบอทและทดสอบการทำงานของระบบในภาพรวมก่อนดำเนินการเชื่อมต่อร้านจริงได้ ดังนี้

สามารถดูภาพประกอบการทดสอบเพิ่มเติมได้ที่ วิธีทดสอบการทำงานขั้นพื้นฐานของระบบ deeple ก่อนเชื่อมต่อร้านจริง

Last updated