ปรับจำนวนสินค้าทีละรายการ

การปรับจำนวนสินค้าทีละรายการ จะใช้ในกรณีที่สินค้าในร้านมีจำนวนน้อยกว่า 10 รายการ หรือกรณีที่ทางร้านต้องการปรับสต็อกสินค้าเพียงบางรายการ ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่านหน้าคลังสินค้า โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิก "เมนูสินค้า & คลังสินค้า"

2. คลิกแท็บเมนูย่อย “คลังสินค้า“

สามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการปรับจำนวนได้โดยการพิมพ์ชื่อสินค้าที่ช่องค้นหา

3. พิมพ์ตัวเลขจำนวนเต็มบวกหรือลบลงไปในช่องว่าง เช่น 10 หรือ -10 หรือคลิกเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) เพื่ออัปเดตจำนวนสินค้า

4. คลิกปุ่มบันทึก

ตัวอย่าง ร้าน deeple Shop เพิ่มหน้ากากอนามัย deeple mask ไซส์ M จำนวน 10 ชิ้น

5. คลิกปุ่ม “ยืนยัน“

6. ระบบจะทำการปรับจำนวนสินค้าในคลังโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างการปรับจำนวนสินค้าคงคลังเมื่อลูกค้าเปิดรายการสั่งซื้อใหม่

นาย ก. เปิดรายการสั่งซื้อ โดยกดซื้อหน้ากากอนามัย deeple Mask ไซส์ S ไปจำนวน 5 ชิ้น แต่ยังไม่มีการชำระเงิน ดังนั้นในหน้าคลังสินค้าของหน้ากากอนามัย deeple Mask ไซส์ S จะแสดงผลเป็น 95(5)

สามารถอธิบายตัวเลข 95(5) ได้ดังนี้

  • จำนวน 95 คือ จำนวนสินค้าคงเหลือที่พร้อมขาย

  • จำนวน 5 คือ จำนวนสินค้าที่นาย ก. ทำการสั่งซื้อไว้แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนสินค้าจองในวงเล็บนี้ สามารถแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 นาย ก. ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดการคงสถานะรายการสั่งซื้อ

ระบบจะอัปเดตคลังสินค้าของหน้ากากอนามัย deeple mask ไซส์ S เป็น 95(0)

กรณีที่ 2 นาย ก. ไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะนำสินค้าคืนเข้าคลังสินค้าดังเดิม ระบบจะอัปเดตคลังสินค้าของหน้ากากอนามัย deeple mask ไซส์ S เป็น 100(0)

ตรวจสอบการตั้งค่าระยะเวลาคงสถานะรายการสั่งซื้อได้ ที่นี่

Last updated