แคมเปญ
แคมเปญ (Campaign) หมายถึง แผนกิจกรรมทางการตลาดที่มีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน และเป็นเมนูสำคัญในการเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างโปรโมชันต่าง ๆ ในระบบ deeple เพื่อให้ร้านค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามกลยุทธ์ทางการตลาดในแต่ละเทศกาล

การสร้างแคมเปญ

1. คลิกเมนู "เครื่องมือการตลาด"
2. คลิก "เพิ่มเคมเปญใหม่"
(สำหรับ Mobile Version ให้กดปุ่ม
จะปรากฏแถบเมนู)
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
3. กำหนดชื่อแคมเปญได้สูงสุด 40 ตัวอักษร
ชื่อแคมเปญสามารถกำหนดได้ตามกลยุทธ์ทางการตลาดในแต่ละเทศกาลของทางร้าน เช่น
 • 6.6 Campaign
 • กระตุ้นยอดขายตลอดปี 2022
 • โปรโมทผลิตภัณฑ์ใหม่
 • 2022 Mid Year Sale
4. กำหนดวันที่และเวลาที่เริ่มต้นแคมเปญ ซึ่งต้องเป็นเวลาในอนาคตเท่านั้น
5. กำหนดวันที่และเวลาที่สิ้นสุดแคมเปญ ซึ่งต้องเป็นเวลาในอนาคตเท่านั้น
6. กรอกรายละเอียดแคมเปญ (ไม่บังคับ)
7. คลิก "บันทึก"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
8. หน้าจอจะแสดงแคมเปญที่สร้างไว้ ซึ่งจะมีสถานะเป็นแคมเปญที่กำลังจะมาถึง
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
แคมเปญที่กำลังจะมาถึง - สามารถแก้ไขหรือลบแคมเปญและโปรโมชันต่าง ๆ ในแคมเปญดังกล่าวได้ตามต้องการ
9. เมื่อถึงเวลาเริ่มแคมเปญ สถานะจะเปลี่ยนจาก "แคมเปญที่กำลังจะมาถึง" เป็น "แคมเปญที่เปิดอยู่"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
แคมเปญที่เปิดอยู่ - สามารถแก้ไขได้เฉพาะวันและเวลาที่สิ้นสุด หรือรายละเอียดเพิ่มเติมของแคมเปญเท่านั้น หากไม่ต้องการใช้งานแคมเปญนี้ต่อไป สามารถหยุดแคมเปญได้ตามที่ต้องการ

การจัดการแคมเปญ

การจัดการแคมเปญแบ่งเป็น 2 กรณี ซึ่งแตกต่างกันตามสถานะแคมเปญที่ต้องการจัดการข้อมูล
 • แคมเปญที่กำลังจะมาถึง
 • แคมเปญที่เปิดอยู่
แคมเปญที่กำลังจะมาถึง
แคมเปญที่เปิดอยู่
 1. 1.
  คลิกสัญลักษณ์จุดสามจุด (…) ที่แคมเปญ
 2. 2.
  ระบบจะแสดงตัวเลือกเพื่อจัดการแคมเปญ
 3. 3.
  สามารถเลือกแก้ไขหรือลบแคมเปญได้ตามที่ต้องการ
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
 1. 1.
  คลิกสัญลักษณ์จุดสามจุด (…) ที่แคมเปญ
 2. 2.
  ระบบจะแสดงตัวเลือกเพื่อจัดการแคมเปญ
 3. 3.
  เลือกแก้ไขหรือหยุดแคมเปญตามที่ต้องการ
สามารถแก้ไขได้เฉพาะวันและเวลาที่สิ้นสุดแคมเปญ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมของแคมเปญเท่านั้น
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

การกรองข้อมูลเพื่อดูแคมเปญในแต่ละสถานะ

1. คลิกปุ่ม “ตัวกรอง“
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. เลือกสถานะแคมเปญที่ต้องการค้นหา
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
3. เลือกช่วงเวลาการทำงานของแคมเปญที่ต้องการค้นหา
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
4. เรียงลำดับการแสดงผลแคมเปญโดยเลือกเรียงจากวันที่เริ่ม --> วันที่สิ้นสุด หรือ วันที่สิ้นสุด --> วันที่เริ่มต้น
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
5. ระบบจะแสดงแคมเปญตามที่กรองข้อมูลไว้
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)