แคมเปญ

แคมเปญ (Campaign) หมายถึง แผนกิจกรรมทางการตลาดที่มีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน และเป็นเมนูสำคัญในการเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างโปรโมชันต่าง ๆ ในระบบ deeple เพื่อให้ร้านค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามกลยุทธ์ทางการตลาดในแต่ละเทศกาล

การสร้างแคมเปญ

1. คลิกเมนู "เครื่องมือการตลาด"

2. คลิก "เพิ่มเคมเปญใหม่"

3. กำหนดชื่อแคมเปญได้สูงสุด 40 ตัวอักษร

ชื่อแคมเปญสามารถกำหนดได้ตามกลยุทธ์ทางการตลาดในแต่ละเทศกาลของทางร้าน เช่น

  • 6.6 Campaign

  • กระตุ้นยอดขายตลอดปี 2022

  • โปรโมทผลิตภัณฑ์ใหม่

  • 2022 Mid Year Sale

4. กำหนดวันที่และเวลาที่เริ่มต้นแคมเปญ ซึ่งต้องเป็นเวลาในอนาคตเท่านั้น

5. กำหนดวันที่และเวลาที่สิ้นสุดแคมเปญ ซึ่งต้องเป็นเวลาในอนาคตเท่านั้น

6. กรอกรายละเอียดแคมเปญ (ไม่บังคับ)

7. คลิก "ยืนยัน"

8. หน้าจอจะแสดงแคมเปญที่สร้างไว้ ซึ่งจะมีสถานะเป็นแคมเปญที่กำลังจะมาถึง

แคมเปญที่กำลังจะมาถึง - สามารถแก้ไขหรือลบแคมเปญและโปรโมชันต่าง ๆ ในแคมเปญดังกล่าวได้ตามต้องการ

9. เมื่อถึงเวลาเริ่มแคมเปญ สถานะจะเปลี่ยนจาก "แคมเปญที่กำลังจะมาถึง" เป็น "แคมเปญที่เปิดอยู่"

แคมเปญที่เปิดอยู่ - สามารถแก้ไขได้เฉพาะวันและเวลาที่สิ้นสุด หรือรายละเอียดเพิ่มเติมของแคมเปญเท่านั้น หากไม่ต้องการใช้งานแคมเปญนี้ต่อไป สามารถหยุดแคมเปญได้ตามที่ต้องการ

การจัดการแคมเปญ

การจัดการแคมเปญแบ่งเป็น 2 กรณี ซึ่งแตกต่างกันตามสถานะแคมเปญที่ต้องการจัดการข้อมูล

  • แคมเปญที่กำลังจะมาถึง

  • แคมเปญที่เปิดอยู่

สามารถค้นหาแคมเปญที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยพิมพ์ชื่อแคมเปญที่ช่องค้นหา

  1. คลิกสัญลักษณ์จุดสามจุด (…) ที่แคมเปญ

  2. ระบบจะแสดงตัวเลือกเพื่อจัดการแคมเปญ

  3. สามารถเลือกแก้ไขหรือลบแคมเปญได้ตามที่ต้องการ

การกรองข้อมูลเพื่อดูแคมเปญในแต่ละสถานะ

1. คลิก “ตัวกรอง“

2. เลือกสถานะแคมเปญที่ต้องการค้นหา

3. เลือกช่วงเวลาการทำงานของแคมเปญที่ต้องการค้นหา

4. เรียงลำดับการแสดงผลแคมเปญโดยเลือกเรียงจากวันที่เริ่ม --> วันที่สิ้นสุด หรือ วันที่สิ้นสุด --> วันที่เริ่มต้น

5. ระบบจะแสดงแคมเปญตามที่กรองข้อมูลไว้

Last updated