ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการตั้งค่ากับสินค้าทั้งหมดในร้านค้า ไม่สามารถแยกคิดภาษีมูลค่าเพิ่มกับสินค้าบางหมวดหมู่หรือบางรายการได้

การเข้าสู่หน้าการตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. คลิกเมนู “ตั้งค่าร้านค้า“
(สำหรับ Mobile Version ให้กดปุ่ม
จะปรากฏแถบเมนู)
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. คลิก “ภาษีมูลค่าเพิ่ม“
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
3. กำหนดภาษาที่ใช้ในใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ร้านค้าจำเป็นต้องเปิดใช้งานการแสดงใบกำกับภาษีอย่างย่อ เพื่อให้ระบบแสดงใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้าในหน้าบทสนทนาได้
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
ตัวอย่าง การแสดงผลของการตั้งค่าภาษาที่ใช้ในใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบกำกับภาษีอย่างย่อภาษาไทย
ใบกำกับภาษีอย่างย่อภาษาอังกฤษ

การตั้งค่าการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม แบ่งเป็น 3 รูปแบบดังนี้

ไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า

1. เลือก “ไม่คิดค่า VAT กับลูกค้า“
2. คลิก "บันทึก"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
ตัวอย่าง การแสดงผลของใบเสร็จที่ไม่มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า

คิดภาษีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า (ราคาสินค้าที่กำหนด ได้รวมกับภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

1. เลือก “คิดค่า VAT กับลูกค้า“
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
ตัวอย่าง ใบเสร็จที่มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกับราคาสินค้าไว้แล้ว
2. หากต้องการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มกับค่าขนส่งด้วย สามารถคลิกปุ่มเปิด/ปิดการใช้งาน เพื่อเปิดให้ระบบแสดงการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มกับค่าขนส่งในใบเสร็จ
3. คลิก "บันทึก"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
ตัวอย่าง ใบเสร็จที่มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มกับค่าขนส่งและราคาสินค้า

คิดภาษีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า (ราคาสินค้าที่กำหนด ยังไม่รวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1. เลือก “คิดค่า VAT กับลูกค้า“
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
ตัวอย่าง ใบเสร็จที่มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งยังไม่รวมกับราคาสินค้า
2. หากต้องการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มกับค่าขนส่งด้วย สามารถคลิกปุ่มเปิด/ปิดการใช้งาน เพื่อเปิดให้ระบบแสดงการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มกับค่าขนส่งในใบเสร็จ
3. คลิก "บันทึก"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
ตัวอย่าง ใบเสร็จที่มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มกับค่าขนส่งและยังไม่รวมกับราคาสินค้า

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

  1. 1.
    คลิกปุ่มเปิด/ปิดการใช้งาน เพื่อเปิดให้ระบบแสดงใบกำกับภาษีอย่างย่อกับลูกค้า
  2. 2.
    กรอกรายละเอียดในหน้าจอให้ครบถ้วน
  3. 3.
    คลิก "บันทึก"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
4. ระบบจะแสดงใบกำกับภาษีอย่างย่อตามภาษาที่ทางร้านได้ตั้งค่าไว้ในขั้นตอนข้างต้น
ตัวอย่าง การแสดงใบกำกับภาษีอย่างย่อ