การตรวจสอบยอดเงินและนำออกข้อมูลรายการธุรกรรม

การตรวจสอบยอดเงินใน deeple pay

 1. 1.
  คลิกเมนู "deeple pay"
2. คลิกแท็บเมนูย่อย "รายการธุรกรรม"
3. ระบบจะแสดงหน้ารายการธุรกรรมดังนี้
รายละเอียดในหน้ารายการธุรกรรม (ส่วนที่ 1) มีดังนี้
หัวข้อ
รายละเอียด
ยอดเงินคงเหลือ
ยอดเงินคงเหลือ (Your balance) เป็นยอดเงินคงเหลือที่สามารถถอนได้หลังจากระบบ deeple หักค่าธรรมเนียมการชำระเงินจากร้านค้า
*อัปเดตยอดเงินคงเหลือเมื่อสถานะการชำระเงินเป็น "สำเร็จ"
การตรวจสอบบัญชีและบัญชีธนาคาร
การตรวจสอบบัญชี (Account verification) แสดงสถานะการยืนยันบัญชีธนาคารเพื่อใช้สำหรับการถอนเงิน มี 4 สถานะ ได้แก่
 • ไม่ได้รับการตรวจสอบ (Not verified) คือ ยังไม่มีการผูกบัญชีธนาคารเกิดขึ้นในระบบ
 • รอการตรวจสอบ (Pending verification) คือ รอตรวจสอบการยืนยันบัญชีธนาคารจากเจ้าหน้าที่ deeple
 • ตรวจสอบแล้ว (Verified) คือ ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
 • ถูกปฏิเสธ (Rejected) คือ การยืนยันบัญชีธนาคารของทางร้าน มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและจำเป็นต้องผูกบัญชีธนาคารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
2.2 บัญชีธนาคาร (Bank account) แสดงบัญชีธนาคารที่ผูกกับระบบ deeple เพื่อใช้ในการถอนเงินจาก deeple pay
รายละเอียดในหน้ารายการธุรกรรม (ส่วนที่ 2) มีดังนี้
หมายเลข
รายละเอียด
1
ชื่อลูกค้า (Customer name) และหมายเลขรายการสั่งซื้อ (Order No.)
2
จำนวนเงิน (Payment amount) เป็นยอดเงินที่ลูกค้าชำระให้กับทางร้าน
3
ช่องทางการจ่ายเงิน (Payment channel)
 • คิวอาร์โค้ด (QR code)
 • โมบายแบงก์กิ้ง (Mobile banking)
 • บัตรเดบิต/เครดิต (Debit / Credit card)
 • ทรูมันนี่วอลเล็ต (TrueMoney Wallet)
4
วันที่ (Created date) คือ วันที่และเวลาที่ลูกค้าชำระเงินสำเร็จ
5
สถานะการชำระเงิน (Status) มี 2 สถานะดังนี้
 • รอดำเนินการ เกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่ลูกค้าชำระเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิตสำเร็จแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอการสรุปยอดชำระเงินทั้งหมด (Settlement) ในเวลา 20.00 น. ของทุกวัน** จากนั้นระบบจะเปลี่ยนสถานะจาก "รอดำเนินการ" เป็น "สำเร็จ" โดยอัตโนมัติ
 • สำเร็จ คือ สถานะที่ลูกค้าชำระเงินผ่าน QR code, โมบายแบงกิ้ง, และทรูมันนี่วอลเล็ตสำเร็จ ซึ่งระบบได้หัก
  ค่าธรรมเนียมการชำระเงินจากร้านค้าเรียบร้อยแล้ว *เมื่อสถานะการชำระเงินเป็น "สำเร็จ" ระบบจะอัปเดตยอดเงินคงเหลือที่ร้านค้าสามารถถอนได้ในเวลา 21:00 น.
** เวลาที่เริ่มสรุปยอดชำระเงินด้วยบัตรเดบิต/เครดิต คือ เวลา 20.00 น. ของทุกวัน
 • สำหรับรายการสั่งซื้อที่ชำระเงินภายในเวลา 20.00 น. เบื้องต้นระบบจะแสดงสถานะการชำระเงินเป็น "รอดำเนินการ" ซึ่งถือว่าลูกค้าได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และจะเปลี่ยนสถานะเป็น "สำเร็จ" ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ทำรายการ จากนั้นระบบจะทำการอัปเดตยอดเงินคงเหลือในเวลา 21:00 น. ของวันเดียวกัน
 • สำหรับรายการสั่งซื้อที่ชำระเงินหลังจากเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ระบบจะแสดงสถานะการชำระเงินเป็น "รอดำเนินการ" และจะเปลี่ยนเป็น "สำเร็จ" ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันถัดไป จากนั้นระบบจะทำการอัปเดตยอดเงินคงเหลือในเวลา 21:00 น. ของวันเดียวกัน
ตัวอย่าง นาย ก. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตในวันจันทร์ เวลา 10.00 น. สถานะการชำระเงินคือ "รอดำเนินการ" เมื่อถึงเวลา 20.00 น. ระบบจะเริ่มสรุปยอดและเปลี่ยนสถานะการชำระเงินเป็น "สำเร็จ" จากนั้นในเวลา 21:00 น. ระบบจะนำเงินที่ได้จากนาย ก. ไปอัปเดตยอดเงินคงเหลือให้กับร้านค้า
นาย ข. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตในวันจันทร์ เวลา 22.00 น. สถานะการชำระเงินคือ "รอดำเนินการ" และจะเปลี่ยนเป็น "สำเร็จ" หลังจากระบบเริ่มสรุปยอดเวลา 20.00 น. ของวันอังคาร จากนั้นในเวลา 21:00 น. ระบบจะนำเงินที่ได้จากนาย ข. ไปอัปเดตยอดเงินคงเหลือให้กับร้านค้า
หมายเหตุ การอัปเดตสถานะการชำระเงินเป็น "สำเร็จ" และการอัปเดตยอดเงินคงเหลือขึ้นอยู่กับจำนวนรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในร้านค้า
4. สามารถคลิกลูกศรที่แต่ละรายการ
5. ระบบจะแสดงรายละเอียดรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในร้านดังนี้

การนำออกข้อมูลรายการธุรกรรม

 1. 1.
  เลือกช่วงเวลาของรายการธุรกรรมที่ต้องการนำออกข้อมูล
2. คลิกปุ่ม "Export"
3. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการนำออกข้อมูล ซึ่งระบบมีให้เลือก 2 รูปแบบคือ .XLSX และ .CSV (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
4. ระบบจะดาวน์โหลดข้อมูลรายการธุรกรรมลงบนอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ