การซื้อฟีเจอร์เสริม
 1. 1.
  คลิกเมนู “แพ็กเกจ & การใช้งาน“
2. คลิกแท็บเมนูย่อย "ฟีเจอร์เสริม"
3. เลือกฟีเจอร์เสริมที่ต้องการซื้อ ซึ่งจะมีฟีเจอร์เสิรมให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 ฟีเจอร์ดังนี้
 • สมาชิก
 • การค้นหาสินค้าด้วยรูปภาพ (AI Visual Product Search)
 • Integration คือ การเชื่อมต่อระบบ Zort (ระบบจัดการคลังสินค้า)

การเลือกซื้อฟีเจอร์เสริม

สมาชิก
การค้นหาสินค้าด้วยรูปภาพ
Integration
 1. 1.
  คลิกหัวข้อ "สมาชิก"
 2. 2.
  คลิกเครื่องหมาย (+) เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกตามที่ต้องการ
3. ระบบจะเพิ่มจำนวนสมาชิกตามจำนวนที่เลือกไว้
 1. 1.
  คลิก "ค้นหารูปภาพด้วย AI"
 2. 2.
  สามารถเลือกทดลองใช้ฟรี 100 รูป หรือเลือกซื้อตามจำนวนการใช้งาน
 1. 1.
  คลิก INTEGRATION
 2. 2.
  เปิดใช้งานฟีเจอร์ Zort
4. คลิก "ต่อไป"
ตัวอย่าง การซื้อฟีเจอร์เสริม "เพิ่มสมาชิก"
5. คลิก "ยืนยัน"
จำนวนเงินที่ชำระในวันที่ซื้อฟีเจอร์เสริม จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการใช้งานในเดือนที่ทำรายการ
6. ระบบจะตัดเงินจากบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของทางร้าน พร้อมส่งใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินให้ทางอีเมลที่ระบุไว้ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลการเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติ
สำหรับร้านค้าที่ใช้แพลนรายปี ไม่จำเป็นต้องผูกบัตรเดบิต/เครดิตเพื่อซื้อฟีเจอร์เสริมแต่อย่างใด เนื่องจากระบบจะทำการหักค่าฟีเจอร์เสริมจากจำนวนเครดิตที่เจ้าหน้าที่ deeple Support เติมเข้าระบบของทางร้านให้อัตโนมัติ
7. ยอดค่าใช้บริการรายเดือนจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ
8. คลิกที่ "ปุ่มดาวน์โหลดไฟล์ pdf" เพื่อดาวน์โหลดใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบเสร็จรับเงิน
ตัวอย่าง ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน
Copy link
Contents