การชำระค่าบริการ
การชำระค่าบริการระบบ deeple Advanced AI Chatbot ผ่านบัตรเดบิตและบัตรเครดิต (Store Credit Card)
ระบบ deeple Advanced AI Chatbot พัฒนารูปแบบการชำระค่าบริการรายเดือนและฟีเจอร์เสริมต่าง ๆให้สะดวกต่อผู้ใช้งานมากขึ้น โดยร้านค้าสามารถผูกบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตไว้ที่ระบบ deeple เพื่อให้ระบบทำการตัดค่าบริการตามแพลนรายเดือนและฟีเจอร์เสริมที่เลือกใช้งาน ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้

การผูกบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต

 1. 1.
  คลิกเมนู "แพ็คเกจ & การใช้งาน"
2. คลิกแท็บเมนูย่อย "การเรียกเก็บเงิน"
3. คลิกปุ่ม "+ เพิ่มบัตรเดบิต/เครดิต“
4. กรอกข้อมูลบัตรเดบิต / เครดิตของผู้ใช้งาน
ระบบ deeple รองรับการชำระค่าบริการผ่านบัตร Visa, Mastercard และ JCB เท่านั้น
5. คลิกปุ่ม "บันทึก"
เพื่อเป็นการทดลองการตัดเงินจากบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต เมื่อผูกบัตรกับระบบ deeple สำเร็จแล้ว ระบบจะทำการทดลองตัดเงินจำนวน 1 บาทจากบัตรดังกล่าวและคืนเงินเข้าบัตรนั้นทันที
สามารถอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการให้บริการได้ที่ Terms of service
6. เมื่อผูกบัตรเดบิต / เครดิตเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอดังนี้

การกรอกข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

การกรอกข้อมูลการเรียกเก็บเงิน สามารถเลือกกรอกข้อมูลได้ 2 รูปแบบดังนี้
 • ข้อมูลส่วนบุคคล - กรณีทำธุรกิจในนามบุคคลธรรมดา
 • ข้อมูลนิติบุคคล - กรณีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 1. 1.
  คลิกสัญลักษณ์ดินสอ เพื่อกรอกข้อมูลการเรียกเก็บเงิน
2. กรอกข้อมูลการเรียกเก็บเงินให้ครบถ้วน ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะใช้เป็นข้อมูลในการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการชำระค่าบริการระบบ deeple
ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลนิติบุคคล
 1. 1.
  คลิก "ข้อมูลส่วนบุคคล"
 2. 2.
  กรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน
 1. 1.
  คลิก "ข้อมูลนิติบุคคล"
 2. 2.
  กรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน

การลบบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตออกจากระบบ

การลบบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตออกจากระบบ deeple นั้นสามารถทำได้ 2 กรณีดังนี้
กรณีที่ 1 เมื่อต้องการเปลี่ยนบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ที่ใช้ในการชำระค่าบริการระบบ deeple ทางร้านสามารถลบบัตรเก่าออกจากระบบ deeple แล้วทำการผูกบัตรใหม่กับระบบอีกครั้งได้ตามที่ต้องการ
กรณีที่ 2 เมื่อต้องการยกเลิกการใช้งานระบบ deeple เพื่อไม่ให้ระบบทำการตัดเงินในรอบบิลถัดไป
รายละเอียดขั้นตอนการลบบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตมีดังนี้
 1. 1.
  คลิกสัญลักษณ์จุดสามจุด
2. คลิก "ลบบัตร"
3. คลิกปุ่ม “ยืนยัน”
4. ระบบจะทำการลบบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการกลับมาใช้งานระบบ deeple (หลังจากยกเลิกการใช้งานชั่วคราว)
 • สำหรับร้านค้าที่มีการถอดบัตรออกจากระบบไป เมื่อเกินกำหนดการเรียกเก็บเงินครบ 7 วันแล้ว ระบบจะถูกระงับทันทีและจะไม่สามารถใช้งานระบบต่อไปได้
 • หลังจากที่ระบบถูกระงับไป หากมีการผูกบัตรใหม่อีกครั้ง ระบบจะทำการตัดเงินจากบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของคุณตามยอดการเรียกเก็บเงินเดิมโดยอัตโนมัติ พร้อมปลดล็อคระบบเพื่อให้ทางร้านสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
 • ระบบจะเปลี่ยนวันเรียกเก็บเงินเป็นรอบบิลใหม่ตามวันที่กลับมาใช้งาน