deeple Tutorials
Search…
⌃K

การตอบแชทลูกค้า

การตอบแชทลูกค้า นับเป็นหน้าที่สำคัญของแอดมินในการใช้งานระบบ deeple เพราะหากแอดมินไม่เข้ามาควบคุม/ดูแลแชทลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ, ตอบแชทช้า, ช่วยเหลือลูกค้าไม่ทัน ก็อาจเสียโอกาสในการขาย และทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีได้ ดังนั้นแนะนำให้แอดมินศึกษาวิธีการตอบแชทผ่านระบบ deeple ในคู่มือนี้ เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้งานระบบและให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตอบแชทลูกค้าผ่านระบบ deeple

โหมดการตอบแชทโดยแอดมิน (Admin mode) แอดมินสามารถทยอยตอบแชทลูกค้าแต่ละคน โดยเรียงตามลำดับแชทที่มีการทักเข้ามา
โหมดการตอบแชทอัตโนมัติ (AI Sales mode) แอดมินสามารถกรองแชทลูกค้าที่อยู่ในสถานะ "ต้องการความช่วยเหลือ" หรือเลือกปิดบอทชั่วคราวในแต่ละแชท เพื่อตอบลูกค้าได้อย่างเต็มที่
แอดมินสามารถตอบลูกค้าผ่านหน้าบทสนทนาของระบบ deeple ได้ 2 วิธี
ข้อควรรู้
 • ใบสรุปรายการสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงินที่ระบบส่งให้ลูกค้าในแชท มีอายุการใช้งาน 90 วัน หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าถึงได้
 • สำหรับช่องทาง Facebook และ Instagram แอดมินสามารถดูหรือดาวน์โหลดไฟล์ดังต่อไปนี้ในระบบได้เพียง 1 สัปดาห์นับจากวันที่ลูกค้าส่งเข้ามาในแชท
  • วิดีโอ (Video)
  • สติ๊กเกอร์ (Sticker)
  • Instagram Story

การพิมพ์หรือส่งรูปภาพ

 1. 1.
  เลือกแชทลูกค้าที่ต้องการตอบกลับ
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. พิมพ์ข้อความเพื่อตอบลูกค้าได้ตามที่ต้องการ จากนั้นกด Enter เพื่อส่งข้อความถึงลูกค้า
กรณีที่ใช้ AI Sales mode แชทบอทจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อแอดมินพิมพ์ข้อความถึงลูกค้า หรือเมื่อลูกค้ากดติดต่อแอดมินในแชท
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
3. กรณีที่ต้องการส่งรูปภาพให้ลูกค้า ให้คลิกที่สัญลักษณ์ "เพิ่มรูปภาพ"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
4. เลือกรูปที่ต้องการส่งให้ลูกค้า จากนั้นกด Enter เพื่อส่งรูป
สามารถส่งรูปได้สูงสุด 5 รูป ต่อ 1 กล่องข้อความ
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
5. ตัวอย่างการส่งรูปและข้อความ
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

การใช้งานคีย์ลัดการตอบ

คีย์ลัดการตอบคือชุดข้อความที่มีการบันทึกไว้ในระบบ เพื่อให้แอดมินเลือกใช้ในการตอบคำถามลูกค้า ซึ่งชุดข้อความเหล่านี้มักจะเป็นข้อความที่แอดมินใช้ตอบลูกค้าเป็นประจำ
อ่านวิธีตั้งค่าคีย์ลัดการตอบ คลิกที่นี่

วิธีการใช้งานคีย์ลัดการตอบในหน้าบทสนทนา

 1. 1.
  คลิก "สัญลักษณ์คีย์ลัดการตอบ"
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
2. พิมพ์คีย์ลัดการตอบที่ตั้งค่าไว้ และเลือกใช้ได้ตามที่ต้องการ
สามารถพิมพ์เครื่องหมาย / ตามด้วยคีย์ลัดการตอบในกล่องข้อความได้เช่นเดียวกัน
เช่น /shipping
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
3. ระบบจะแสดงคีย์ลัดการตอบในกล่องข้อความของแอดมิน
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
4. กด Enter ระบบจะส่งคำตอบที่ตั้งค่าไว้ให้ลูกค้าในแชทดังตัวอย่าง
Desktop Version
Mobile Version (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

บทความที่เกี่ยวข้อง